ALLMÄNT OM INTEGRITETSPOLICY

När du köper någon av oss, kontaktar oss via telefon, brev eller digitala kanaler eller använder vår webbplats förser du oss med dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg i kontakten med oss och med att vi hanterar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet.

I denna integritetspolicy beskriver vi vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar ditt integritetsskydd eller dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@lillagarderoben.nu eller vår dataskyddsansvarig Christine Hjort på telefon +46 733 91 05 56.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Köp

För att kunna hantera beställning och köp behandlar och sparar vi:

 • Namn eller företagsnamn, adress, e-post, telefonnummer och IP-adress
 • Betal- eller kreditkortsnummer, kortets giltighetsdatum och CVC-kod
 • Tidpunkt för köp, köpta varor, ordersumma, ev. rabattkod och meddelande som du lämnar till oss i samband med ditt köp.

Rättslig grund för insamlingen av personuppgifterna är köpvillkor. Lagringstid 3 år.

 

Kundtjänstärenden

För att kunna ge support och hantera kundtjänstärenden som t ex eventuella reklamationer som inkommer via telefon, e-post och digitala kanaler kan vi komma att spara:

 • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Köpinformation, t ex uppgifter om tidpunkt för köp, produkter, ärendet i sig.
 • Korrespondensen med dig

Rättslig grund för insamlingen av personuppgifterna är Konsumentköplagen och Distanshandelslagen. Lagringstid 3 år.

 

Lagkrav

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, t ex bokföringslagen, sparar vi:

 • Namn eller företagsnamn, adress, e-post, telefonnummer och IP-adress
 • Betalningsreferens
 • Tidpunkt för köp, köpta varor, ordersumma, ev. rabattkod och meddelande som du lämnar till oss i samband med ditt köp.

Rättslig grund för insamlingen är rättslig förpliktelse. Lagringtid 7 år.

 

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event:

När vi genomför tävlingar och event samlar vi in personuppgifter för att hantera ditt deltagande i tävlingen eller eventet. Vi samlar in:

 • Namn, adress, e-post och telefonnummer
 • IP-adress i förekommande fall, t ex när tävlingen sker i form av quiz
 • Ditt svar i tävlingen/eventet

Rättslig grund för insamligen är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills tävlingen/eventet har avslutats.

 

Marknadsföring

I syfte att marknadsföra våra produkter, ge dig information om nya produkter och ge dig erbjudande som hör ihop med ett tidigare köp sparar vi:

 • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Rättslig grund för insamlingen är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills du meddelar oss att du inte vill ta emot information från oss.

 

Kommentarer på webbsida

När du lämnar en kommentar på vår webbsida samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt din IP-adress och en user-agent-sträng som hjälper oss att detektera skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (s.k. hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Alla kommentarer granskas och godkänns av oss innan de publiceras. Din kommentar och dess meta-data sparas utan tidsgräns i en databas för kommentarer samt på sidan på vår webbplats där du lämnat din kommentar.

HUR SAMLAR VI IN PERSONSUPPGIFTER?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, t ex när du köper varor av oss eller kontaktar oss för kundservice.

Vi samlar även in en del av personuppgifter genom att registrera hur du interagerar med vår webbsida, t ex genom användning av teknik som cookies.

 

NÄR DELAR VI PERSONUPPGIFTER?

Lilla Garderoben på Limhamn AB kommer aldrig låna ut, hyra eller leasa ut eller sälja dina personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Ibland är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med utvalda leverantörer för att kunna hantera ditt köp och vår verksamhet. Sådana företag kallas Personuppgiftsbiträden. De får inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än de vi kommit överens kom. I vissa fall är de företag och myndigheter som vi delar personuppgifter med självständigt personuppgiftsansvariga. I de fallen gäller deras integritetspolicy.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betallösningar
 • Transporter
 • Marknadsföring
 • IT-tjänster såsom webbhotell, bokföringssystem
 • Årsbokslut och revision

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- och tekniska problem.

DINA RÄTTIGHETER

Lilla Garderoben på Limhamn  AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär följande:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter, vem som fått ta del av dina personuppgifter samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in. Det kan dock finnas lagkrav som innebär att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, t ex bokförings- eller skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast få behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bl.a. begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Lilla Garderoben på Limhamn  ABs berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rätt till klagomål: Du har rätt att inge klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

COOKIE POLICY

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

– En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

– En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder Google Analytics för att kunna se statistik över hur många som besöker hemsidan och på vilket sätt. För att kunna göra detta används cookies. Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget finns att hämta hos Google. Alternativt så kan du göra inställningar i din webbläsare för att neka användningen av cookies. Läs mer nedan:

Om du ej vill acceptera cookies:
De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies, men du kan enkelt göra en inställning för cookies i din webbläsare så att det inte sparas några cookies på din dator. Där går det även att  blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Se instruktioner för just den webbläsaren som du använder om hur du ska gå tillväga eller läs mer här.